Author Archives: mercedes S450

Tính toán chi tiết chi phí nuôi xe ô tô hàng tháng trước khi mua xe

chi phí nuôi xe ô tô

Trước khi nghĩ đến việc tậu một em xế về nhà thì chúng tôi khuyên bạn nên tính toán chi phí nuôi xe ô tô hàng tháng chi tiết để có quyết định đúng đắn. Bởi chi phí nuôi xe ô tô hàng tháng là khoản không hề nhỏ đâu nhé. Sở dĩ đưa ra […]

Các loại phí đăng ký xe ô tô theo luật mới nhất năm 2018

Ví Dụ các loại phí đăng ký xe ô tô theo luật mới nhất năm 2018

Nếu bạn có ý định mua xe thì bạn cũng nên tính thêm các khoản phí đăng ký xe ô tô vào tổng chi phí mua xe của bạn để có lựa chọn đúng đắn nhất. Bởi các khoản phí đăng ký xe cũng không hề nhỏ đâu nhé! Việc mua xe là việc hệ […]